VÚLHM stanice Opočno - katalog Clavius
Hlavní stránka katalogu
Main page
Hauptseite des Kataloges
Hlavná stránka katalógu

Rejstřík pro pole Téma - část P  

LANius


Části : 1-9 A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
, zpět

Pro pomalé spojení : Pa-Po, Pp-Py
  << Vyhledávat ve všech dokumentech - zde jsou použité termíny : >>  
paclobutrazol (1)
padání semenáčků (3)
pachové ohradníky (1)
pálení (1)
paleobiologie (2)
paleobotanika (1)
paleoklimatologie (2)
paleontologické sbírky (2)
paleontologický výzkum (2)
paleontologie (2)
paleontologové (2)
Paličník (Jizerské hory, Če..
palivové dříví (1)
palynologie (2)
památné stromy
památné stromy -- Česko (2)
Pancíř (Šumava, Česko : hor..
pancířníci (1)
paovce hřivnatá (1)
paperpoty (2)
papilomaviry (1)
parametrické modelování (1)
parametry prostředí (1)
paraziti (4)
parazitická onemocnění (2)
parazitické houby (2)
parazitoidi (2)
parazitologie (1)
Pardubicko (1)
parforsní hony (1)
parkové dřeviny (1)
parkové lesy (2)
parky (3)
párová povodí (1)
paroží (4)
partnerská města a obce (1)
parůžky (1)
páření (1)
pařeziny (1)
pasečné hospodaření (1)
pasečný les (5)
paseky (1)
pásma ohrožení (2)
pastevectví (1)
pastevní chov (2)
pastevní chov -- Česko (2)
pasti (2)
pastvinářství -- Česko (2)
pastviny (2)
pastviny -- Česko (1)
patogeni (2)
patogeny
patologie (2)
Paulišta, Vladimír, 1922- (1)
pavoukovci (3)
pažby (1)
PC (počítače) (2)
peckoviny (2)
péče o krajinu (1)
péče o krajinu -- Česko (1)
péče o kultury (8)
péče o les (1)
péče o mladé porosty (3)
péče o porostní zásobu (2)
péče o výsadby (1)
péče o zvěř (1)
pedobiologie (6)
pedohydrologie (5)
pedologické analýzy (1)
pedologický průzkum (1)
pedologie (5)
pedologie lesnická (18)
pedologie ph115706 (1)
pedologie ph115706 -- Česko (1)
Peklo (1)
People's Republic of China (1)
Peperek (Žďárské vrchy, Čes.. (1)
pereny (1)
periodické zprávy (17)
perlit (1)
perlorodka říční (4)
permakultura (1)
pernatá zvěř (3)
personalistika (2)
personální bibliografie (1)
personální počítače (2)
personální změny (1)
perzistentní organické polu.. (1)
Peřina, Vladimír, 1927-1990 (1)
pěstební činnost (2)
pěstební obaly (1)
pěstební oblasti (3)
pěstební opatření
pěstební postupy (19)
pěstební substráty (4)
pěstební technika (1)
pěstební techniky
pěstební technologie (2)
pěstební výběr (1)
pěstební zásahy (1)
pesticidy (8)
pěstování (>99)
pěstování buku (2)
pěstování dřevin (1)
pěstování hub (1)
pěstování javoru (2)
pěstování jedle (6)
pěstování lesa (>99)
pěstování lesa -- Česko (21)
pěstování lesa -- Evropa (1)
pěstování lesa ph124859 (2)
pěstování lesa ph124859 --.. (1)
pěstování lesů (4)
pěstování lesy (1)
pěstování lípy (1)
pěstování mladých lesních p.. (2)
pěstování mladých lesních p.. (3)
pěstování mladých lesních p.. (3)
pěstování na jehličnaté hra.. (1)
pěstování okrasných rostlin (2)
pěstování ovocných rostlin (3)
pěstování porostů (1)
pěstování rostlin (2)
pěstování rostlin -- Česko (1)
pěstování rostlin ph183358.. (1)
pěstování smrku (2)
pěstování topolů (4)
pěstování užitkových rostlin (1)
pěstování zahradních rostlin (2)
Petrovy kameny (Hrubý Jesen.. (3)
pevník krvavějící (1)
pevnina (1)
Pfeifer, Karel (1)
pH (1)
PHENIPS (1)
Phytophthora spp (1)
Phytophthora spp. (1)
Picea abies (1)
pícniny (1)
píďalka podzimní (1)
pilařské podniky (1)
pilatka smrková (1)
Pilsen (Česko) (1)
Pilzno (Česko) (1)
Pinus (>99)
Pinus mugo (4)
Pinus sylvestris (2)
pionýrské dřeviny (5)
pionýrské listnáče (1)
písčité půdy (3)
písečné pahorkatiny (1)
písek (1)
písemnosti (1)
pískovce (1)
pískovna (3)
pitná voda (1)
pivovarnictví (3)
plagiátorství (1)
plánování
plánování experimentů (64)
plánování experimentů ph445.. (1)
plánování krajiny
plánování lovu (1)
Plant Efficiency Analyser P.. (1)
plantáže (5)
plány měst (1)
plány péče (18)
plastické hmoty (2)
plastové chrániče
plastové chrániče sazenic (1)
plavená křída (1)
plavení dřeva (1)
plazi (1)
Plechý (Šumava, Česko a Něm..
pleistocenní terasy (2)
plemena (1)
plemena zvěře (3)
plemenný standard (2)
Plešné jezero (Česko)
pletí (1)
plevele
plevelné rostliny
plíseň olšová (1)
plísně (2)
Plíva, Karel, 1922-2011 (1)
plné texty (1)
plodiny zemědělské
plodivost dřevin (4)
plody (4)
ploskohřbetka smrková (2)
ploskohřbetky (1)
PLR (62)
plugy (1)
plum pox potyvirus (1)
plum pox virus (1)
Plzeň (Česko) (1)
Poblacht na h’Éireann (1)
počasí (7)
počasí -- Česko (1)
počasí -- dějiny (1)
počet stromů (1)
početní stavy (31)
početní stavy zvěře (8)
početnost (1)
početnost obnovy (1)
počítače (2)
počítače osobní (2)
počítače personální (2)
počítačová terminologie (2)
počítačové modelování (1)
počítačové programy (2)
počítačové zpracování (1)
počítačové zpracování textu.. (1)
počty medvědů (1)
počty sazenic (3)
počty stromů
Pod Vrchmezím (1)
poddanská města (1)
podélné odvodnění (1)
podhorské oblasti (1)
Podkarpatská Rus (4)
podkorní hmyz
podkorunové depozice (1)
podkorunové srážky (3)
Podkrkonoší (2)
podmínky výživy (2)
podnebí (4)
podnikání (2)
podnikatelské subjekty (1)
podniky lesní (1)
Podorlicko (2)
Podorlicko (Česko : oblast) (2)
podpora dřevostaveb (1)
podpora myslivosti (1)
podrostní hospodářství (6)
podrostní les (2)
podrostní způsob hospodaření
podrostní způsoby hospodaře.. (1)
podrosty (2)
podřezávání (2)
podřezávání kořenů (3)
podsadba (1)
podsadby (32)
podsady (1)
podsíje (1)
Podunají (oblast) (1)
podúrovňová výchova (2)
Podyjí (Česko) (1)
podzemní biomasa (2)
podzemní voda (3)
podzemní vody
podzolové půdy (1)
pohlavní ústrojí (1)
pohraniční hvozdy (1)
pohyb prvků (1)
pohyb vody (2)
pohyb vody a vzduchu v půdě (1)
pohyb zvěře (1)
pohybová aktivita (2)
pojednání (4)
pojištění (1)
pokles stavů (2)
pokusná plocha Jílovice (1)
pokusné plochy (2)
pokusné výsadby (1)
pokusy (3)
pokyny (1)
Polabí (8)
polární tundra (1)
Poledník (Šumava, Česko : h..
Polen (62)
Poleno, Zdeněk (1)
polesí Skalkov (1)
políčka pro zvěř (3)
politická ekonomie (5)
politická podpora (1)
politické strany (1)
politika (1)
Polletitz (Česko) (1)
Pologne (62)
poloha (2)
Polom (Šumava, Česko : hora)
polomy (8)
Polonia (62)
Poloniny (1)
poloodrostky
poloprovoz (1)
Polská lidová republika (62)
Polská republika (62)
Polsko (62)
polština (7)
polutanty organické perzist.. (1)
polyfunkční hospodářství (2)
polygamie (1)
polygrafie (1)
polymorfizmus (2)
polynomiální metody (1)
poměr N/P (1)
poměry geologické (1)
poměry přírodní
pomístní jména -- Česko (1)
pomocné dřeviny (2)
PONG (1)
ponravy (4)
popel (2)
popílkoviště (1)
popisy (3)
poplatkové lovy (3)
poplatky (1)
POPs (1)
populace
populační biologie (1)
populační dynamika (22)
populační ekologie (1)
populační genetika (3)
populační hustota (1)
populárně-naučné publikace
populární osobnosti (>99)
Populus
Populus nigra (1)
poradenská činnost (8)
poradenská zpráva (1)
poradenské činnosti (1)
poradenské služby (1)
poradenské zprávy
porostní inventarizace (1)
porostní mikroklima (1)
porostní okraje (1)
porostní poměry (2)
porostní směsi (1)
porostní srážky (1)
porostní struktura
porostní veličiny (1)
porostní výchova (2)
porostní zásoba (21)
porosty kleče (1)
porosty náhradních dřevin (3)
porosty v okolí silnic (1)
pórovitost (1)
portál myslivosti (1)
portály (1)
poruchy výživy (1)
pořádkové statistiky (64)
Pospíšil, Jaroslav Josef, 1.. (1)
postavení myslivosti ve spo.. (2)
poster na konferenci (1)
postřelení (1)
postupy (4)
postupy měření (1)
posudky (6)
posuzování vlivů na prostře.. (1)
posuzování vlivů na životní.. (1)
posuzování vlivů na životní.. (1)
posypové soli (1)
poškození
poškození asimilačního apar.. (1)
poškození dřevin
poškození imisemi (2)
poškození kmene (1)
poškození kmenů (1)
poškození lesa (39)
poškození lesa -- Česko (4)
poškození lesa -- Slovensko (1)
poškození lesa mrazem ph241.. (1)
poškození lesa mrazem ph241.. (1)
poškození lesních porostů (3)
poškození lesů (1)
poškození mrazem (1)
poškození porostů (1)
poškození půd (1)
poškození půdy (4)
poškození rostlin (3)
poškození vegetace (2)
poškození vozovky (2)
poškození výsadeb (1)
poškození životního prostře.. (2)
poškozování lesů (1)
poštolka obecná (1)
Potamogeton praelongus (1)
potoční luh (1)
potomstvo (1)
potrava (2)
potravní chování (1)
potrubí (1)
pouště (1)
poutání živin v biomase (1)
povětrnostní situace (1)
povídky (65)
Povltaví (Česko) (2)
povodí
povodí ph124446 -- Česko (2)
povodně (29)
povodně -- Česko -- 19.-21... (1)
povodně -- Česko -- 2011-20.. (1)
povodňové oblasti -- Česko.. (1)
povodňové škody -- Česko --.. (1)
povodňové vlny (6)
povolené přípravky (6)
povolení lovu (1)
povolenky k lovu (1)
povrchové vody
povrchový odtok (5)
Pow Sows (1)
pozemkové úpravy (3)
pozemní snímkování (1)
pozorovací přístroje (1)
pozorovací stanice (1)
pozorování (2)
pozorování přírody (1)
požáry (4)
požerky (3)
PPV (virus) (1)
Praag (Česko) (1)
práce s mládeží (23)
pracovní normy (3)
pracovní postupy (7)
pracovní úrazy (1)
Praděd (4)
Praděd (Hrubý Jeseník, Česk.. (3)
Praděd (Jeseníky) (1)
Prag (Česko) (1)
Praga (Česko) (1)
Prago (Česko) (1)
Prague (Česko) (1)
Praha (1)
Praha (Česko) (1)
prach (1)
prach -- Československo --.. (1)
praktické ukázky (2)
pralesy (37)
pralesy - Česko (1)
prameniště (1)
prase bradavičnaté (1)
prase divoké (24)
prase domácí (1)
praskliny kůry suchem (1)
Prášilské jezero (Česko)
prašnost (1)
prašný spad (1)
pravidla (2)
pravidla pravopisu (2)
pravidla přenosu (1)
právní analýzy (1)
právní aspekty (1)
právní předpisy (>99)
právní spory (4)
právnická terminologie (2)
právo (2)
pravopis (2)
pravopisná pravidla (2)
predátoři (3)
Preform (1)
Prenet (Šumava, Česko : hor..
preparace zvěře (1)
preparáty na bázi mořských.. (1)
prevence (4)
preventivní opatření (3)
prezentace (7)
prezentace informací ph1245.. (1)
primární data (1)
privatizace (2)
probírky (35)
probírky - Česko (1)
prodej dříví (1)
produkce (64)
produkce biomasy (2)
produkce dřeva
produkce lesa (1)
produkce lesních porostů (2)
produkce osiva (1)
produkce porostu (21)
produkce porostů (18)
produkce semen (3)
produkční ekologie (66)
produkční funkce (6)
produkční funkce lesa (18)
produkční potenciál (5)
produktivita (2)
produktivita práce (1)
PROFOREST (3)
prognostické studie (1)
prognózování (4)
Program 2020 (1)
Program 2020 – zajištění cí.. (1)
Program 2020 Lesů České rep.. (1)
Program rozvoje venkova (2)
Program rozvoje venkova Čes.. (2)
programování (2)
programy (1)
programy a projekty -- Česko (2)
programy a projekty -- země.. (1)
programy Evropské Unie (1)
programy péče (3)
projektování (2)
projektové řízení (1)
projektový management (1)
projekty (1)
projekty NAZV
projekty výsadby (1)
proleptické prýty (1)
proleptické výhony (2)
proměnlivost (19)
proměnlivost populací (1)
pronájmy nebytových prostor (3)
propagace (5)
propagace lesnictví (2)
propagační publikace (4)
propustnost půd (1)
prořezávání (1)
prořezávky
prosadbová centra (1)
prosadby (5)
prosperita (1)
prosperita porostů (1)
prostokořenná sadba (1)
prostokořenné (3)
prostokořenné sazenice (1)
prostokořenný sadební mater.. (9)
prostorová aktivita (3)
prostorová diverzifikace (1)
prostorová struktura (1)
prostorová úprava (1)
prostorová úprava lesů
prostorové chování (1)
Protectorate of Bohemia and.. (1)
Protektorat Böhmen und Mähr.. (1)
Protektorát Čechy a Morava.. (1)
protierozní ochrana (24)
protierozní ochrana půdy (4)
protierozní opatření
protilavinová funkce lesa (1)
protilavinová opatření (1)
protipovodňová ochrana -- Č.. (1)
protipovodňová ochrana -- Č.. (1)
protipovodňová opatření
proudění (3)
provádění staveb (1)
provenience (18)
provenience modřínu (1)
provenienční pokusy (1)
provenienční výzkum (33)
provoz komunikací (1)
provozní cíle (1)
provozní náklady (1)
provozní vápnění (1)
provozní zařízení (1)
Průhonice (2)
pruhová seč obrubná (1)
průměr (1)
průměrná vláhová jistota (1)
průměrné roční úhrny srážek (1)
průmysl (4)
průmysl dřevozpracující (6)
průmyslová deponia (1)
průmyslová hnojiva (2)
průmyslová krmiva (1)
průmyslová města (1)
průmyslové exhalace (8)
průmyslové imise (1)
průmyslové oblasti (1)
průmyslové postupy (1)
Prunus cerasus (1)
průsak (1)
Průša, Eduard (3)
průtok (3)
průtokový režim (2)
průvodce
průvodce po archivech (1)
prvky (4)
první generace lesa (2)
prvoci (1)
pryskyřičné váčky (1)
předložky (lingvistika) (1)
předměstí (1)
předměty umělecké dřevěné (1)
předměty umělecké ze dřeva (1)
přednášky (2)
předosevní příprava (21)
předpisy (5)
předpověď počasí (1)
předpovědi počasí (1)
přehledy (>99)
přehlídka trofejí (1)
přehlídky shozů (8)
přehlídky trofejí (51)
přehřívání listové čepele (1)
přejatá slova (1)
přejímky z cizích jazyků (1)
přeměna energie (1)
přeměny (71)
přeměny porostů (6)
přemísťování (1)
přemnožení (3)
přenos reprodukčního materi.. (1)
přepravky (2)
přesazování (3)
přesílené dřevo (1)
přesílené smrkové dřevo (1)
přestavba (2)
přestavba lesa (2)
přestavby (29)
převody (34)
převody porostů (1)
přezimovací obůrky (6)
přezimování (1)
přibližovací linky (3)
přibližování dřeva (7)
Přibyslav (Havlíčkův Brod,.. (1)
přihnojování (2)
příjem vody (1)
příjem živin (1)
přikrmování (9)
přílohy (1)
přílohy ke kartografickým d.. (1)
přímé náklady (1)
příměstské lesy (1)
příměstské zóny (1)
případové studie (3)
příprava porostu (1)
příprava preparátů (1)
příprava půdy (21)
příprava stanoviště (8)
příprava staveb (1)
přípravné dřeviny (9)
přípravné porosty (8)
příroda (4)
přírodě blízké hospodaření
přírodě blízké lesy (7)
přírodě blízké porosty (1)
přírodě blízké způsoby obno.. (2)
přírodní hnojiva (1)
přírodní hodnota honiteb (2)
přírodní katastrofy (2)
přírodní les (1)
přírodní lesní oblasti
přírodní lesy (24)
Přírodní památka Černá strá.. (4)
Přírodní památka Sítovka (Č.. (2)
Přírodní památka Stožec (Če.. (1)
přírodní památky (1)
přírodní památky -- Česko (2)
přírodní podmínky (6)
přírodní poměry
přírodní procesy
přírodní rezervace
přírodní rezervace -- Česko (2)
Přírodní rezervace Amálino.. (2)
Přírodní rezervace Diana (Č.. (1)
Přírodní rezervace Dubensko.. (1)
Přírodní rezervace Hamižná.. (2)
Přírodní rezervace Herštýn.. (2)
Přírodní rezervace Chřepice.. (2)
Přírodní rezervace Jezírka.. (1)
Přírodní rezervace Kepelské.. (2)
Přírodní rezervace Kříženec.. (2)
Přírodní rezervace Lakmal (.. (2)
Přírodní rezervace Luňáky (.. (2)
Přírodní rezervace Městišťs.. (2)
Přírodní rezervace Milešick.. (2)
Přírodní rezervace Prameniš..
Přírodní rezervace U Eremit.. (1)
Přírodní rezervace Zhůřská.. (2)
Přírodní rezervace Zhůřský.. (2)
přírodní vědy (8)
přírodní výběr (1)
přírodní zdroje (2)
přírodovědný výzkum (1)
přirozená obnova (>99)
přirozená regenerace (1)
přirozená vegetace (1)
přirozené ekosystémy (3)
přirozené lesy
přirozené nasemenění (1)
přirozené zmlazení (9)
přirození nepřátelé (3)
přirozený výskyt (1)
příručka (1)
přiručky (1)
příručky (>99)
příručky pro majitele lesů (7)
přírůst (60)
příspěvky (1)
příspěvky ve sbornících
přístavní města (1)
přístroje (2)
přízemní mrazy (1)
přízemní ozon (1)
přízemní vegetace (2)
příznaky poškození (2)
psaní ph115938 (1)
pseudokras (1)
Pseudotsuga douglasii (32)
Pseudotsuga menziesii (32)
Pseudotsuga taxifolia (32)
psi lovečtí (>99)
psí soutěže (2)
psík mývalovitý (3)
ptáci
ptačí hnízda (1)
ptačí chřipka (1)
ptačí krmítka (1)
Ptačí kupy (1)
ptačí populace (1)
ptačí území (1)
ptačí zob (1)
ptačí zob obecný (3)
publikace (1)
publikace pro děti (1)
publikace seriálové (1)
publikační činnost (20)
publikační činnost 2004 (4)
pučení (1)
půda (>99)
půda ph116001 (1)
půdní analýzy (36)
půdní atlasy (3)
půdní bakterie (2)
půdní biochemie (1)
půdní biologie (6)
půdní eroze (2)
půdní fauna (6)
půdní fyzika (3)
půdní horizonty (8)
půdní chemie (4)
půdní chemismus (23)
půdní chemizmus (2)
půdní mapy ph346520 -- Česko (1)
půdní mikrobiologie (5)
půdní mikroorganizmy (2)
půdní oblasti (1)
půdní organická hmota (57)
půdní pH (5)
půdní poměry (5)
půdní procesy (1)
půdní profily (3)
půdní prostředí (5)
půdní reakce (1)
půdní respirace (2)
půdní režim (1)
půdní rozbory (5)
půdní roztok (1)
půdní substráty (1)
půdní sucho (1)
půdní teplota (2)
půdní typ (1)
půdní typologie (4)
půdní typy (8)
půdní úrodnost (1)
půdní vlastnosti (63)
půdní vlhkost (1)
půdní voda (3)
půdní vrtáky (1)
půdní vzorky (4)
půdní zoologie (1)
půdoochranná funkce lesa (3)
půdoochranná funkce lesů (1)
půdotvorná funkce (3)
půdotvorné procesy
půdoznalství (2)
půdy (56)
půdy -- Česko (1)
půdy lesních školek (19)
půdy ph116004 (1)
pulsní tomografie (1)
pupeny (2)
Puraha (Česko) (1)
puškařství (1)
puškohledy (2)
putrescin (1)
původ reprodukčního materiá.. (1)
původní dřeviny (1)
původnost populací (1)
pyly (2)
Pyrus (1)
Pytlácká jeskyně (Česko) (3)
pytláctví (5)
V závorkách je uveden počet výskytů každého termínu.