VÚLHM stanice Opočno - catalogue Clavius
Hlavní stránka katalogu
Main page
Hauptseite des Kataloges
Hlavná stránka katalógu

Terms for field Subject - part V  

LANius


Parts : 1-9 A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
, back

 
  << Search for all documents - here are used terms : >>  
vábení (21)
vábení jelenů (6)
vábítka (1)
vábničky (4)
Václav, Erich, 1930-2018 (2)
václavka (1)
václavka obecná (3)
václavka smrková (1)
vady (2)
Vágner, Josef, 1928-2000 (1)
Váh (řeka) (1)
váhy (1)
vajíčka (1)
vakcína (1)
vakcinace (5)
Valašsko (Czechia) (1)
Valdštejna (rod) (1)
válka na Ukrajině (1)
valné hromady (3)
valuation of woody plants (1)
valy (8)
vandalismus (1)
vánoční stromky (3)
vápenec (2)
vápnění
vápnění půdy -- Česko (1)
vápnění půdy ph138321 (2)
vápník (2)
vápnitý dolomit (1)
vápno (1)
variabilita (6)
variability (biology) (1)
vascular plants (2)
vázaný účet (1)
včelařství (1)
včelojed lesní (1)
věcná klasifikace (1)
věda a výzkum (2)
vědci -- Česko -- 19.-21. s.. (1)
vědci -- Česko -- 20.-21. s.. (1)
vědecká komunikace (7)
vědecká metodologie ph136968 (1)
vědecké informace ph127367 (1)
vědecké práce (2)
vědecké práce ph127374 (1)
vědecké publikace ph127375 (1)
vědeckotechnický rozvoj (1)
vědecký výzkum (1)
vedlejší lesní produkty (1)
vegetace (23)
vegetace - Česko (1)
vegetace -- Česko (1)
vegetační doba (1)
vegetační doprovod (1)
vegetační jednotky (3)
vegetační klasifikace (1)
vegetační poměry (55)
vegetační společenstva (3)
vegetační stupně (9)
vegetační typy (1)
vegetation microclimate (1)
vegetativní orgány (1)
vegetativní rozmnožování (35)
vegetativní rozmnožování ro.. (1)
vegetivní pupeny (1)
vejmutovka (4)
věk (2)
věková struktura (9)
věkové třídy (1)
velbloudi (1)
veletrhy (35)
velká voda (2)
Velké Karlovice (Česko) (1)
Velké Meziříčí (Czechia) (1)
velké šelmy (94)
velké vody (2)
velkoplošný rozpad (1)
velkostatek Opočno (1)
velkostatky (1)
velkoškolky (1)
velkovýroba (1)
velký münsterlandský ohař (2)
Velký Vřešťov (Czechia) (1)
velšteriéři (1)
venkovní pochůzka (4)
venkovská krajina (4)
Venturia inaequalis (1)
vertikální odtok (1)
veřejná zeleň (3)
veřejná zeleň -- Česko (1)
veřejné finance (1)
veřejné sbírky (1)
veřejné výdaje (2)
veřejnost (6)
veterinárně-hygienické před.. (1)
veterinární dozor (3)
veterinární kontrola (5)
veterinární lékařství (6)
veterinární opatření (35)
veterinární péče (9)
veterinární předpisy (1)
veterinární výzkum (1)
veterinární zákon (1)
větrná eroze - Česko (1)
větrná kalamita (8)
větrná kalamita 2004 (2)
větrné kalamity (3)
větrné polomy (3)
větrolamy (9)
větve (4)
vícejazyčné překladové slov.. (1)
vícejazyčné slovníky (1)
vícerozměrné metody (1)
víceúčelové obhospodařování.. (1)
víceúrovňová analýza (1)
videozáznam (2)
videozáznamy (2)
viditelnost zvěře (1)
Vienna (Austria) (1)
Vietnam (1)
Vihorlatské vrchy Mountains.. (1)
vichřice (5)
virové choroby (4)
virus diseases of plants (4)
virus šarky švestky (1)
visualization (computer gra.. (1)
vitalita
Vítkov (1)
vítr (22)
vizuální identita (1)
vizuální pomůcky (1)
vlastivěda (9)
vlastní jména (1)
vlastníci (1)
vlastníci lesů (2)
vlastníci pozemků (1)
vlastnická práva (2)
vlastnictví lesů (4)
vlastnosti (9)
vlastnosti dřeva (32)
vlastnosti lesních půd
vlastnosti porostu (6)
vlastnosti půd (2)
vlastnosti půdy (21)
vlci (8)
vlčí smečky (3)
vlhčí stanoviště (1)
vlhkost
vlhkost půdy (3)
vlhkostní režim půd (2)
vliv člověka (3)
vliv na půdu (2)
vliv na vegetaci (1)
vliv počasí (1)
vliv potravy (1)
vliv prostředí (6)
vliv světla (1)
vliv těžby (2)
vliv vegetace (1)
vliv vegetace na vodní režim (1)
vliv zavlažování (1)
vliv znečištění (1)
vlivy (1)
vlk (22)
vlk obecný (>99)
vlnatka jilmová (1)
Vltava River Basin (Czechia) (2)
vnášení a podpora (1)
vnášení jedle (1)
vnitrodenní kolísání průtoku (1)
vnitrodenní kolísání transp.. (1)
vocabulary (2)
voda (31)
voda -- Izrael (1)
voda v krajině (1)
voda v půdě (2)
vodárenské nádrže (2)
vodárenství (1)
vodárenství -- Česko (2)
vodíkové ionty (1)
vodní aktivita (1)
vodní bilance (57)
vodní biotopy (1)
vodní biotopy ph265695 -- Č.. (1)
vodní doprava (1)
vodní ekosystémy -- Česko (1)
vodní ekosystémy -- Německo (1)
vodní energie (1)
vodní eroze (18)
vodní hodnota sněhu (3)
vodní hospodářství (61)
Vodní hospodářství (1)
vodní hospodářství -- Česko (2)
vodní hospodářství -- Česko.. (1)
vodní hospodářství -- Izrael (1)
vodní hospodářství ph116602 (1)
vodní hospodářství ph116602.. (2)
vodní nádrže
vodní nádrže -- Česko (2)
vodní pernatá zvěř (1)
vodní plochy (1)
vodní poměry (2)
vodní potenciál (5)
vodní potenciál listů (1)
vodní potenciál půdy (1)
vodní potenciál rostlin (1)
vodní provoz (1)
vodní provoz rostlin (7)
vodní ptáci (9)
vodní retence (1)
vodní režim
vodní režim pasek (1)
vodní režim půd (7)
vodní režim půdy (2)
vodní rostliny (1)
vodní srážky -- Českosloven.. (1)
vodní stavitelství (3)
Vodní stavitelství. Vodní h.. (1)
vodní stres rostlin (6)
vodní toky (38)
vodní toky -- Česko (3)
vodní zdroje (21)
vodní zdroje -- Izrael (1)
vodní zdroje -- změny -- si.. (1)
vodnost (1)
vodohospodářská funkce (5)
vodohospodářská funkce lesa (34)
vodohospodářská funkce lesů (4)
vodohospodářská účinnost (1)
vodohospodářské funkce (8)
vodohospodářské plány (1)
vodohospodářské soubory (1)
vodohospodářský význam lesů (2)
vodohospodářsky významné le.. (1)
vodohospodářství (1)
vodoochranná funkce lesa (1)
vodopis (1)
vodostabilní agregáty (1)
vodoteče (1)
vodou ovlivněná stanoviště (1)
vodovody (1)
vodstvo (1)
vody (1)
Vogeltanz, Jaroslav, 1956- (1)
Vogl, Miloš, 1957- (1)
Vogt, Franz, (1873-1946) (1)
vojenská technika (1)
vojenské lesy (5)
Vojenské lesy a statky ČR (..
vojenské újezdy (1)
vojenské újezdy -- Česko (2)
volavky (1)
volba dřevin (21)
volby (4)
volby 2017 (1)
volby 2021 (1)
volná plocha (1)
volné honitby (3)
volně žijící zvěř (9)
volnočasové aktivity (2)
volný pohyb v krajině (1)
volný prodej (1)
Vraní hory (1)
vraždy (1)
vrba -- Česko (1)
vrba jíva (1)
vrby
Vrchlabí (1)
Vrchmezí (1)
vrubozobí (1)
vřesoviště (1)
vsakovací jámy pod propustky (1)
vsakovací zařízení (1)
vstup do lesa (1)
vstup veřejnosti do obor (1)
všestranné soutěže (1)
všestranné zkoušky (1)
VTEI (1)
vtroušené dřeviny (2)
VÚLH (1)
VÚLHM (1)
VÚLHM Strnady (4)
vybavení (1)
výběr (1)
výběrná těžba (8)
výběrné hospodaření (4)
výběrné hospodářství (1)
výběrný les (35)
výběrný způsob hospodaření
výběrová řízení (1)
výběrové stromy (1)
výcvik (24)
výcvikový den (1)
výčetní kruhová základna (1)
výčetní tloušťka (5)
vyčíslené škody (1)
výčty zvěře (1)
vydavatelství (1)
vydra říční (4)
vyhlášky (2)
vyhledávací zařízení (3)
vyhledávání (2)
vyhledávání mláďat (1)
vyhledávání otrávených živo.. (1)
vyhledávání srnčat (1)
vyhledávání zvěře (1)
výhledy (1)
výhody akátu (1)
výhřevnost (1)
vyhynulé rostliny (1)
vyhynulé taxony (1)
východní Čechy (17)
Východní Karpaty (pohoří :.. (3)
východní Sibiř (1)
východní Slovensko (1)
výchova (>99)
výchova březových porostů (1)
výchova lesních porostů (17)
výchova lesních porostů --.. (1)
výchova lesních porostů ph1.. (1)
výchova lesních porostů ph1.. (1)
výchova mlazin (4)
výchova porostů
výchova smrkových porostů (1)
výchovné experimenty (2)
výchovné programy (1)
výchovné seče (9)
výchovné těžby (2)
výchovné zásahy (26)
výkladové slovníky (36)
vyklizování dříví (1)
výkon práva myslivosti (1)
výkonnost (1)
výkonové normy (2)
výkup čelistí (1)
výkupní ceny (2)
vylamování pupenů (1)
vyluhování (1)
výmarští ohaři (1)
výměnné lovy (2)
výměra honitby (5)
vymírání (1)
výmladkové lesy
výmladkové pěstování (2)
výmladkové plantáže (1)
výmladkové plantáže -- Česko (1)
výmladkové plantáže ph602147 (1)
výmladky (7)
výnos (8)
výnosové ocenění (1)
výnosové tabulky (7)
výnosy (2)
výpar
vyplavování dusíku (1)
výpočet biomasy (1)
výpočetní technika (2)
výpočty (1)
vypouštění do volné přírody (9)
vypouštění zvěře (1)
výpravy (1)
výr (1)
výroba (4)
výroba dřevěného uhlí (1)
výroba dříví (2)
výroba nožů (1)
výroba optických přístrojů (2)
výrobci (2)
výrobní činnost (1)
výrobní doba (1)
výročí časopisu (1)
výroční zprávy (21)
vyrývání sazenic (1)
výsadba buku (1)
výsadba sazenic (1)
výsadba topolů (1)
výsadby (31)
výsadby modřínů (1)
výsadby smrků (1)
výsevy (2)
Výskumný ústav lesného hosp.. (1)
Výskumný ústav lesného hosp.. (1)
výskyt (49)
výskyt a popis (3)
výskyt a šíření (7)
Vysočina (1)
Vysočina Region (Czechia :.. (3)
Vysoká škola zemědělská Brno (1)
Vysoká škola zemědělská v B.. (1)
vysoká zvěř (1)
vysoké depozice dusíku (1)
vysoké stavy (1)
vysoké školství (1)
vysoké školy (4)
Vysoké Tatry (3)
Vysoké Tatry (Slovakia) (5)
vysokohorská jezera -- Česko (1)
vysokohorská jezera -- Něme.. (1)
vysokohorské polohy (1)
vysokoškolské učebnice (1)
vysokoškolští učitelé -- Če.. (1)
vysoký les (1)
výstavba (5)
výstavkové hospodaření (1)
výstavy (8)
výstavy - Česko - 2011-2020 (1)
výstavy preparátů (1)
výstavy psů (7)
vysvětlivky (1)
vysychání (4)
vysychání sazenic (3)
výsypky (7)
výška (19)
výška živé části kmene (1)
výšková distribuce (1)
výšková pásma (1)
výšková půdní pásmitost (4)
výšková struktura (4)
výšková třída 51-80 cm (1)
výškové bonitní křivky (1)
výškové křivky (3)
výškový přírůst (17)
výškový přírůst sazenic (1)
výškový růst
výšky nad zemí (1)
výtah (1)
vytápění ph116650 (1)
výtěžnost (1)
výtěžnost osiva (1)
výtrusné rostliny (2)
výtvarné umění
výtvarnice (2)
výtvarnicová výška (1)
výuka myslivosti (1)
využití
využití dřeva (4)
využití půdy (5)
využívání krajiny (3)
vyvážecí traktory (3)
vyvážečky (1)
vyvětvování (6)
vyvětvování porostů (3)
vývoj (3)
vývoj a složení porostu (8)
vývoj hospodaření (7)
vývoj housenek (1)
vývoj jazyka (1)
vývoj lesa (1)
vývoj populace (2)
vývoj porostů (2)
vývoj půd (1)
vývoj rostlin (1)
vývoj technologií (1)
vývoj vakcíny (2)
vývoj vegetace (2)
vývoj zastoupení (1)
vývojová stadia (1)
vývozní lanovky (1)
vývozní soupravy (1)
vývrty (2)
výzkum (35)
výzkum pěstování (1)
výzkum zvěře (3)
Výzkumná stanice (1)
Výzkumná stanice Opočno (8)
výzkumné plochy (18)
výzkumné práce (1)
výzkumné projekty (1)
výzkumné projekty -- Česko (1)
výzkumné úkoly (4)
výzkumné ústavy (5)
výzkumné ústavy - Česko - 2.. (1)
výzkumné ústavy -- Česko (4)
výzkumné ústavy -- Česko --.. (1)
výzkumné ústavy -- Česko --.. (2)
výzkumné ústavy lesnické (2)
výzkumné záměry (1)
Výzkumný a šlechtitelský ús.. (2)
Výzkumný ústav lesního hosp..
Výzkumný ústav Silva Tarouc.. (1)
výzkumný záměr 2004 (1)
výzkumný záměr MZE 00020702.. (6)
výzkumný záměr MZE0002070203 (4)
výzkumy veřejného mínění (1)
význam pro lesnictví (1)
významné stromy - Česko (1)
významné stromy -- Česko (1)
vyzvedávání (1)
výživa (36)
výživa dřevin (2)
výživa kultur (1)
výživa lesních porostů (4)
výživa rostlin (18)
výživa rostlin ph127488 --.. (1)
výživa zvěře (4)
vzácné dřeviny (1)
vzdálenost (1)
vzdálenost od hnízda (1)
vzdělávání (9)
vzcházivost (6)
vznik půd (1)
vzorkování (2)
vzorkování -- Česko (1)
vzorkování ph136736 (1)
vzorky jehličí (1)
vzorové objekty (1)
vzpomínky
vzrostlé dřeviny (1)
vztah rostliny - prostředí (1)
vzteklina (6)
In parentheses is number of term occurrence.