VÚLHM stanice Opočno - catalogue Clavius
Hlavní stránka katalogu
Main page
Hauptseite des Kataloges
Hlavná stránka katalógu

Terms for field Subject - part P  

LANius


Parts : 1-9 A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
, back

For slow connection : Pa-Po, Pp-Py
  << Search for all documents - here are used terms : >>  
paclobutrazol (1)
padání semenáčků (3)
pachové ohradníky (4)
pachové plašiče (1)
pachové repelenty (1)
PAIe (1)
pajasan žláznatý (1)
palaeozoic (1)
pálení (1)
paleobiogeography (1)
paleobotanika (1)
paleoecology (2)
paleontologie (2)
paleontology (2)
palivové dřevo (1)
palivové dříví (1)
palynology (1)
památné stromy
památné stromy -- Česko (2)
pamětní listy (1)
pamphlets
pancířníci (1)
paovce hřivnatá (1)
paperpoty (2)
papilomaviry (1)
parametry prostředí (1)
parasite and host (1)
paraziti (6)
parazitická onemocnění (4)
parazitické houby (2)
parazitoidi (2)
parazitologie (1)
Pardubicko (1)
parforsní hony (1)
Park Průhonice (Průhonice,.. (1)
parkové dřeviny (1)
parkové lesy (2)
parkúrová střelnice (1)
parky (7)
párová povodí (1)
paroží (7)
parůžky (3)
páření (1)
pařeziny (1)
pasečné hospodaření (2)
pasečný les (5)
paseky (1)
pásma ohrožení (2)
pastevectví (2)
pastevní chov (2)
pastevní chov -- Česko (2)
pasti (2)
pastvinářství -- Česko (2)
pastviny (2)
pastviny -- Česko (1)
patogeni (2)
patogeny
patologie (2)
Paulišta, Vladimír, 1922- (1)
pavouci (2)
pavoukovci (3)
pažby (2)
peckoviny (3)
péče o krajinu (17)
péče o krajinu -- Česko (1)
péče o kultury (8)
péče o les (1)
péče o mladé porosty (3)
péče o poraněné zvíře (1)
péče o porostní zásobu (2)
péče o střelné zbraně (1)
péče o výsadby (1)
péče o zvěř
pedohydrologické cykly (1)
pedologické analýzy (1)
pedologický průzkum (1)
pedologie
pedologie ph115706 (1)
pedologie ph115706 -- Česko (1)
Pecha, Miroslav, 1942- (1)
Peklo (1)
Pelíšek, Josef, 1909-1993 (1)
perennials (1)
periodické zprávy (19)
perlorodka říční (4)
permaculture (1)
peronospory (1)
persistent organic pollutan.. (1)
personal computers (2)
personalistika (2)
personální bibliografie (1)
personální změny (1)
Peřina, Vladimír, 1927-1990 (1)
pěstební činnost (2)
pěstební obaly (1)
pěstební oblasti (3)
pěstební opatření
pěstební postupy (23)
pěstební substráty (4)
pěstební technika (1)
pěstební techniky
pěstební technologie (2)
pěstební výběr (1)
pěstební zásahy (2)
pesticidy (20)
pěstování (>99)
pěstování buku (2)
pěstování dřevin (2)
pěstování javoru (2)
pěstování jedle (6)
pěstování lesa (>99)
pěstování lesa -- Česko (23)
pěstování lesa -- Evropa (1)
pěstování lesa ph124859 (2)
pěstování lesa ph124859 --.. (1)
pěstování lesů (4)
pěstování lesy (1)
pěstování lípy (1)
pěstování mladých lesních p.. (4)
pěstování mladých lesních p.. (4)
pěstování mladých lesních p.. (3)
pěstování na jehličnaté hra.. (1)
pěstování okrasných rostlin.. (1)
pěstování ovocných rostlin (5)
pěstování polních rostlin -.. (1)
pěstování porostů (1)
pěstování rostlin (5)
pěstování rostlin -- Česko (1)
pěstování rostlin ph183358.. (1)
pěstování smrku (2)
pěstování topolů (4)
pěstování užitkových rostlin (1)
petice (3)
pevník krvavějící (1)
pevnina (1)
Pfeifer, Karel (1)
pH (1)
PHENIPS (1)
phenolic compounds (1)
pheromone traps (9)
photoreportages (5)
Phytophthora spp (1)
Phytophthora spp. (1)
phytotherapy (1)
Picea abies (1)
pícniny (1)
pictorial works (25)
píďalka podzimní (1)
piják lužní (2)
pilařské podniky (1)
pilatka smrková (1)
Pinus (>99)
Pinus mugo (5)
Pinus sylvestris (2)
pionýrské dřeviny
pionýrské listnáče (1)
písčité půdy (3)
písečné pahorkatiny (1)
písemnosti (1)
pískovna (3)
pitná voda (1)
pivovarnictví (3)
plagiátorství (1)
plánování
plánování experimentů ph445.. (1)
plánování lovu (1)
plant adaptation (4)
plant anatomy (5)
plant ecophysiology (1)
Plant Efficiency Analyser P.. (1)
plant invasion (2)
plant morphology (9)
plant nursery practise (55)
plant organs (1)
plant viruses (4)
plantáže (5)
planting (3)
plány péče (21)
plastic tree guards (1)
plastické hmoty (2)
plastové chrániče
plašiče (3)
plašiče zvěře (1)
plavební kanály -- Česko (1)
plavební kanály -- Rakousko (1)
plavená křída (1)
plavení dřeva (1)
plazi (1)
pleistocenní terasy (2)
plemena (1)
plemenné standardy (2)
plemenný standard (2)
pletí (1)
plevele
plch (1)
plch velký (1)
plíseň olšová (1)
plísně (2)
Plíva, Karel, 1922-2011 (1)
plné texty (1)
plodivost (1)
plodivost dřevin (4)
plody (4)
plocha lumenu (1)
ploskohřbetka smrková (2)
ploskohřbetky (1)
plošná aplikace (1)
ploty a oplocení (1)
plugy (1)
Plzeň (Czechia) (1)
počasí (7)
počasí -- Česko (1)
počasí -- dějiny (1)
počet stromů (1)
početní stavy (58)
početní stavy spárkaté zvěře (2)
početní stavy zvěře (18)
početnost (1)
početnost obnovy (1)
počítačové modelování (1)
počítačové programy (2)
počítačové zpracování (1)
počítačové zpracování textu.. (1)
počty medvědů (1)
počty sazenic (3)
počty stromů
počty vysečených srnčat (1)
Pod Vrchmezím (1)
podélné odvodnění (1)
podhorské oblasti (2)
Podkarpatská Rus (3)
podkorní hmyz
podkorunové depozice (1)
podkorunové srážky (3)
Podkrkonoší (2)
podmínky výživy (2)
podnebí (4)
podnikání (2)
podnikatelské subjekty (2)
podnikatelský sektor (1)
podniky lesní (1)
Podorlicko (2)
Podorlicko (Česko : oblast) (2)
podpora dřevostaveb (1)
podpora myslivosti (2)
podpora rozhodování (1)
podrostní hospodářství (8)
podrostní les (2)
podrostní způsob hospodaření
podrostní způsoby hospodaře.. (1)
podrosty (2)
podřezávání (2)
podřezávání kořenů (3)
podsadba (1)
podsadby (33)
podsady (1)
podsíje (1)
Podunají (oblast) (1)
podúrovňová výchova (2)
Podyjí (Česko) (1)
podzemní biomasa (2)
podzemní voda (3)
podzemní vody
podzimní změny (1)
podzolové půdy (1)
pohlavní ústrojí (1)
pohraniční hvozdy (1)
pohyb lidí v krajině (1)
pohyb prvků (1)
pohyb v honitbě (1)
pohyb vody (2)
pohyb vody a vzduchu v půdě (1)
pohyb zvěře (1)
pohybová aktivita (2)
poisonous plants (1)
pojednání (4)
pojištění (1)
pokles dopravy (1)
pokles početnosti (1)
pokles stavů (2)
pokusná plocha Jílovice (1)
pokusné plochy (2)
pokusné výsadby (1)
pokusy (3)
pokuty (1)
pokyny (1)
Polabí (8)
Poľana Protected Hunting Ar.. (2)
Poland
polární tundra (1)
Poleno, Zdeněk (1)
polesí Skalkov (1)
políčka pro zvěř (3)
Polish language (7)
politická podpora (1)
politické nástroje (1)
politické strany (1)
politika (2)
polní biotopy (1)
polní honitby (3)
poloha (2)
polomy (8)
Poloniny (1)
poloodrostky
poloprovoz (1)
polyfunkční hospodářství (2)
polygamie (1)
polygrafie (1)
polymorfizmus (2)
poměr N/P (1)
pomístní jména -- Česko (2)
pomocné dřeviny (2)
PONG (1)
ponravy (4)
popel (2)
popílkoviště (1)
popisy (3)
popisy metod (1)
poplar (17)
poplatkové lovy (5)
poplatky (2)
populace
populační biologie (1)
populační dynamika (34)
populační ekologie (1)
populační hustota (3)
populárně-naučné publikace
population genetics (6)
Populus nigra (1)
Populus tremuloides (1)
poradenská činnost (8)
poradenská zpráva (1)
poradenské činnosti (1)
poradenské služby (1)
poradenské zprávy
porostní inventarizace (1)
porostní okraje (1)
porostní poměry (2)
porostní směsi (3)
porostní srážky (1)
porostní struktura
porostní veličiny (1)
porostní výchova (4)
porostní zásoba (21)
porosty kleče (1)
porosty náhradních dřevin (3)
porosty v okolí silnic (1)
pórovitost (1)
portál myslivosti (1)
portály (2)
poruchy výživy (1)
posedové vaky (1)
posedy (5)
posilování populace (1)
Pospíšil, Jaroslav Josef, 1.. (1)
postavení myslivosti ve spo.. (2)
poster na konferenci (1)
postglaciál (1)
postřelení (1)
postřelení psa (2)
postupy (5)
postupy měření (1)
posudky (6)
posuzování věku (1)
posypové soli (1)
poškození (95)
poškození asimilačního apar.. (1)
poškození dřevin
poškození imisemi (2)
poškození kmene (1)
poškození kmenů (1)
poškození lesa (42)
poškození lesa -- Česko (6)
poškození lesa -- Slovensko (1)
poškození lesa mrazem ph241.. (1)
poškození lesa mrazem ph241.. (1)
poškození lesních porostů (3)
poškození lesů (1)
poškození mrazem (1)
poškození porostů (3)
poškození půd (1)
poškození půdy (9)
poškození vegetace (2)
poškození vozovky (2)
poškození výsadeb (1)
poškození životního prostře.. (2)
poškozování lesů (1)
poštolka obecná (1)
Potamogeton praelongus (1)
potenciál přirozené obnovy (1)
potenciální vodní eroze (1)
potoční luh (1)
potomstvo (1)
potrava (4)
potravní chování (8)
potrubí (1)
pouště (1)
poutání živin v biomase (1)
použití (1)
povětrnostní situace (1)
povětrnostní sloupy (1)
povodí
povodí -- Česko (1)
povodí ph124446 -- Česko (2)
povodně (29)
povodně -- Česko -- 19.-21... (1)
povodně -- Česko -- 2011-20.. (1)
povodňové oblasti -- Česko.. (1)
povodňové škody -- Česko --.. (1)
povodňové vlny (6)
povolené přípravky (6)
povolení lovu (1)
povolenky k lovu (2)
povrchová teplota (1)
povrchová teplota kmene (1)
povrchové vody
povrchový odtok (5)
pozdní mráz (1)
pozemkové úpravy (3)
pozemní snímkování (1)
pozorovací dalekohledy (1)
pozorovací přístroje (1)
pozorovací stanice (1)
pozorování (2)
pozorování zvěře (1)
pozorovatelny (1)
požáry (4)
požerky (3)
PPFD (1)
práce s mládeží (31)
pracovní normy (3)
pracovní postupy (7)
pracovní úrazy (1)
Praděd (4)
Praděd (Jeseníky) (1)
Praha (1)
Praha (Česko) (3)
prach (1)
prach -- Československo --.. (1)
praktická cvičení (1)
praktické ukázky (2)
pralesy (42)
pralesy - Česko (1)
prameniště (1)
prase bradavičnaté (1)
prase divoké
prase domácí (1)
praskliny kůry suchem (1)
prašivina (1)
prašnost (1)
prašný spad (1)
práva vlastníků (1)
pravidla (2)
pravidla přenosu (1)
právní analýzy (3)
právní aspekty (4)
právní poradna (3)
právní předpisy (>99)
právní spory (5)
právnická terminologie (1)
právo (2)
pravopis (3)
pravopisná pravidla (2)
Pražské vodovody a kanaliza.. (2)
predátoři (7)
prediagnostika a diagnostika (1)
Preform (1)
prehistorie (1)
preparace zvěře (4)
preparáty (1)
preparáty na bázi mořských.. (1)
prepositions (1)
prérie (1)
prevence (7)
prevence šíření (1)
preventivní opatření (4)
prezentace (7)
prezentace informací ph1245.. (1)
primární data (1)
prionová onemocnění (1)
privatizace (2)
probírky (37)
probírky - Česko (1)
proceedings of conferences (>99)
prodej dříví (1)
prodej zvěřiny (3)
produkce
produkce biomasy (2)
produkce dřeva
produkce lesa (1)
produkce lesních porostů (2)
produkce osiva (1)
produkce plodnic (1)
produkce porostu (21)
produkce porostů (18)
produkce sadebního materiálu (1)
produkce semen (3)
produkční funkce (7)
produkční funkce lesa (20)
produkční potenciál (6)
produktivita (2)
produktivita práce (1)
professional journals (6)
PROFOREST (3)
prognostické studie (1)
prognózování (4)
prognózy (1)
Program 2020 (1)
Program 2020 – zajištění cí.. (1)
Program rozvoje venkova (2)
programming languages (2)
programy (1)
programy a projekty -- Česko (2)
programy a projekty -- země.. (1)
programy Evropské Unie (1)
programy péče (8)
projektování (2)
projektový management (1)
projekty (3)
projekty NAZV
projekty výsadby (1)
projevy stresu (1)
proleptické prýty (1)
proleptické výhony (2)
proměnlivost (21)
proměnlivost populací (1)
pronájmy honiteb (8)
pronájmy nebytových prostor (3)
propagace (7)
propagace lesnictví (2)
propagační publikace (4)
propagation by cuttings (2)
propustnost půd (1)
prořezávání (1)
prořezávky
prosadbová centra (1)
prosadby (5)
prosperita (3)
prosperita klonů (1)
prosperita porostů (1)
prostokořenná sadba (1)
prostokořenné (3)
prostokořenné sazenice (1)
prostokořenný sadební mater..
prostorová aktivita (3)
prostorová diverzifikace (1)
prostorová struktura (3)
prostorová úprava (1)
prostorová úprava lesů
prostorové chování (1)
prostředí R (2)
prosvětlení porostů (1)
proškolené osoby (1)
protierozní funkce lesa (2)
protierozní ochrana (24)
protierozní ochrana půdy (3)
protierozní opatření
protilavinová funkce lesa (1)
protilavinová opatření (1)
protipovodňová ochrana -- Č.. (1)
protipovodňová ochrana -- Č.. (1)
protipovodňová opatření
proudění (3)
provenience (20)
provenience modřínu (1)
provenienční pokusy (4)
provenienční výzkum (36)
provoz komunikací (1)
provozní cíle (1)
provozní náklady (1)
provozní vápnění (1)
provozní zařízení (1)
Průhonice (2)
Průhonice (Czechia) (1)
pruhová seč obrubná (1)
průměné mzdy (1)
průměr (1)
průměrná vláhová jistota (1)
průměrné roční úhrny srážek (1)
průmysl (4)
průmyslová deponia (1)
průmyslová hnojiva (3)
průmyslové exhalace (8)
průmyslové imise (1)
průmyslové oblasti (1)
průmyslové postupy (1)
průsak (1)
Průša, Eduard (3)
průtok (3)
průtokový režim (2)
průvodce
průvodce po archivech (1)
prvky (5)
první generace lesa (2)
prvoci (1)
pryskyřičné váčky (1)
předhoří Orlických hor (1)
přednášky (2)
předosevní příprava (21)
předpisy (5)
předpovědi počasí (2)
přehled změn (1)
přehledy (>99)
přehlídka trofejí (1)
přehlídky shozů
přehlídky trofejí
přehřívání listové čepele (1)
přeměna energie (1)
přeměny (71)
přeměny porostů (6)
přemísťování (1)
přemnožení (7)
přenos chorob na člověka (1)
přenos reprodukčního materi.. (3)
přenosné přístroje (1)
přepravky (2)
přesazování (3)
přeshraniční spolupráce (1)
přesílené dřevo (1)
přesílené smrkové dřevo (1)
přestavba (2)
přestavba lesa (3)
přestavby (30)
převody (35)
převody porostů (1)
přezimovací obůrky (6)
přezimování (1)
příběhy (1)
přibližovací linky (3)
přibližování (2)
přibližování dřeva (8)
Přibyslav (Havlíčkův Brod,.. (1)
přihnojování (2)
příhody (1)
příjem  dříví (1)
příjem vody (1)
příjem živin (1)
přikrmování
přílohy (1)
přílohy ke kartografickým d.. (1)
přímé náklady (1)
příměstské lesy (1)
případové studie (3)
příprava lapáků (1)
příprava porostu (1)
příprava preparátů (1)
příprava půdy (21)
příprava stanoviště (8)
přípravné dřeviny
přípravné porosty
příroda (4)
příroda a společnost (2)
přírodě blízké hospodaření (49)
přírodě blízké lesy (7)
přírodě blízké porosty (1)
přírodě blízké způsoby obno.. (2)
přírodní hnojiva (1)
přírodní hodnota honiteb (2)
přírodní katastrofy (4)
přírodní les (1)
přírodní lesní oblasti
přírodní lesy (26)
přírodní památky (1)
přírodní památky -- Česko (2)
přírodní podmínky (6)
přírodní procesy
přírodní rezervace
přírodní rezervace -- Česko (3)
Přírodní rezervace Diana (Č.. (1)
Přírodní rezervace Milešick.. (1)
přírodní vědy (6)
přírodní výběr (1)
přírodní zdroje (2)
přírodovědný výzkum (1)
přirozená obnova (>99)
přirozená regenerace (1)
přirozená vegetace (1)
přirozené ekosystémy (3)
přirozené lesy (17)
přirozené nasemenění (1)
přirozené zmlazení (9)
přirození nepřátelé (3)
přirozený výběr (1)
přirozený výskyt (1)
příručka (1)
přiručky (1)
příručky (>99)
příručky pro majitele lesů (7)
přírůst (62)
příspěvky (1)
příspěvky ve sbornících
přístroje (2)
přístupné obsahy (1)
přízemní mrazy (1)
přízemní ozon (1)
přízemní vegetace (4)
příznaky poškození (2)
psaní ph115938 (1)
pseudokras (1)
pseudototální obsahy (1)
Pseudotsuga (35)
psi (1)
psí babezióza (1)
psí soutěže (2)
psík mývalovitý (4)
ptáci (22)
ptačí hnízda (1)
ptačí chřipka (9)
Ptačí kupy (1)
ptačí populace (1)
ptačí společenstva (1)
ptačí území (1)
ptačí zob (1)
ptačí zob obecný (3)
public administration (2)
publikace (1)
publikace pro děti (1)
publikační činnost (20)
publikační činnost 2004 (4)
pučení (1)
půda (>99)
půda ph116001 (1)
půdní analýzy (36)
půdní atlasy (3)
půdní bakterie (2)
půdní biochemie (1)
půdní biologie (6)
půdní eroze (2)
půdní fauna (6)
půdní fyzika (3)
půdní horizonty (8)
půdní chemie (4)
půdní chemismus (26)
půdní chemizmus (2)
půdní mapy ph346520 -- Česko (1)
půdní mikrobiologie (5)
půdní mikroorganizmy (2)
půdní oblasti (1)
půdní organická hmota (1)
půdní pH (5)
půdní poměry (7)
půdní procesy (1)
půdní profily (5)
půdní prostředí (6)
půdní průzkum (1)
půdní reakce (1)
půdní respirace (2)
půdní režim (1)
půdní rozbory (5)
půdní roztok (1)
půdní sondy (1)
půdní substráty (1)
půdní sucho (1)
půdní taxonomie (1)
půdní teplota (2)
půdní typ (1)
půdní typologie (4)
půdní typy (9)
půdní úrodnost (2)
půdní vlastnosti (68)
půdní vlhkost (3)
půdní voda (3)
půdní vrstvy (1)
půdní vrtáky (1)
půdní vzorky (4)
půdní zoologie (1)
půdoochranná funkce lesa (4)
půdoochranná funkce lesů (1)
půdotvorná funkce (3)
půdotvorné procesy
půdoznalství (3)
půdy (57)
půdy -- Česko (1)
půdy lesních školek (21)
půdy ph116004 (1)
pulsní tomografie (1)
pupeny (2)
puškařství (1)
puškohledy (2)
putrescin (1)
původ reprodukčního materiá.. (3)
původ slov (4)
původ slova (1)
původ trofeje (1)
původní dřeviny (1)
původnost populací (1)
pylové analýzy (1)
pyly (2)
Pyrus (1)
pytláctví (26)
In parentheses is number of term occurrence.