VÚLHM stanice Opočno - catalogue Clavius
Hlavní stránka katalogu
Main page
Hauptseite des Kataloges
Hlavná stránka katalógu

Terms for field Subject - part P  

LANius


Parts : 1-9 A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
, back

For slow connection : Pa-Po, Pp-Py
  << Search for all documents - here are used terms : >>  
paclobutrazol (1)
padání semenáčků (3)
pachové ohradníky (4)
pachové plašiče (1)
pachové repelenty (1)
pachtovní smlouvy (1)
PAIe (1)
pajasan žláznatý (1)
palaeozoic (1)
pálení (1)
paleobiogeography (1)
paleobotanika (1)
paleobotanika -- Česko (1)
paleoecology (3)
paleoekologie -- Česko (1)
paleontologický výzkum --.. (1)
paleontologie (2)
paleontology (2)
paleozoologie -- Česko (1)
Pálffy (rod) (1)
palivové dřevo (1)
palivové dříví (1)
palynology (1)
památné stromy
památné stromy -- Česko (1)
pamětní listy (1)
pamphlets
pancířníci (1)
paovce hřivnatá (1)
paperpoty (2)
papilomaviry (1)
parametry prostředí (1)
parasite and host (1)
paraziti (8)
parazitická onemocnění (7)
parazitické houby (2)
parazitoidi (2)
parazitologie (1)
Pardubicko (1)
parforsní hony (2)
Park Průhonice (Průhonice,.. (1)
parkové dřeviny (1)
parkové lesy (2)
parkúrová střelnice (1)
parky (7)
parlamentní volby (1)
párová povodí (1)
paroží (7)
parůžky (3)
páření (1)
pařeziny (1)
pařezy (1)
pasečné hospodaření (2)
pasečný les (5)
paseky (1)
pásma ohrožení (2)
pastevectví (2)
pastevectví -- Česko (1)
pastevní chov (2)
pastevní chov -- Česko (2)
pasti (2)
pastvinářství -- Česko (2)
pastviny (2)
pastviny -- Česko (1)
pásy dřeviny (1)
patogeni (2)
patogeny
patologie (2)
patroni (1)
Paulišta, Vladimír, 1922- (1)
paulovnie (1)
pavouci (2)
pavoukovci (3)
pažby (2)
peckoviny (3)
péče o krajinu (17)
péče o krajinu -- Česko (1)
péče o kultury (8)
péče o les (1)
péče o mladé porosty (3)
péče o poraněné zvíře (1)
péče o porostní zásobu (2)
péče o střelné zbraně (1)
péče o výsadby (1)
péče o zvěř (19)
pedohydrologické cykly (1)
pedologické analýzy (1)
pedologický průzkum (1)
pedologie (92)
pedologie ph115706 (1)
pedologie ph115706 -- Česko (1)
pedotransferová funkce (1)
Pecha, Miroslav, 1942- (1)
Peklo (1)
Pelíšek, Josef, 1909-1993 (1)
perennials (1)
periodické zprávy (19)
perlorodka říční (4)
permaculture (1)
permokarbon -- Česko (1)
peronospory (1)
persistent organic polluta.. (1)
personal computers (2)
personalistika (2)
personální bibliografie (1)
personální změny (1)
Peřina, Vladimír, 1927-1990 (1)
pěstební činnost (2)
pěstební obaly (1)
pěstební oblasti (3)
pěstební opatření
pěstební postupy (24)
pěstební substráty (4)
pěstební technika (1)
pěstební techniky
pěstební technologie (2)
pěstební výběr (1)
pěstební zásahy (2)
pesticide residues (1)
pesticidy (21)
pěstování (>99)
pěstování buku (2)
pěstování dřevin (2)
pěstování javoru (2)
pěstování jedle (6)
pěstování lesa (>99)
pěstování lesa -- Česko (28)
pěstování lesa -- Evropa (1)
pěstování lesa ph124859 (2)
pěstování lesa ph124859 --.. (1)
pěstování lesů (5)
pěstování lesy (1)
pěstování lípy (1)
pěstování mladých lesních.. (6)
pěstování mladých lesních.. (7)
pěstování mladých lesních.. (3)
pěstování na jehličnaté hr.. (1)
pěstování okrasných rostlin (1)
pěstování okrasných rostli.. (1)
pěstování ovocných rostlin (5)
pěstování polních rostlin.. (1)
pěstování porostů (1)
pěstování rostlin (5)
pěstování rostlin -- Česko (1)
pěstování rostlin ph183358.. (1)
pěstování smrku (2)
pěstování topolů (4)
pěstování užitkových rostl.. (1)
petice (3)
pevník krvavějící (1)
pevnina (1)
Pfeifer, Karel (1)
pH (2)
PHENIPS (1)
phenolic compounds (1)
pheromone traps (9)
photoreportages (5)
Phytophthora spp (1)
Phytophthora spp. (1)
phytotherapy (1)
Picea abies (1)
pícninářství -- Česko (1)
pícniny (1)
pictorial works (25)
píďalka podzimní (1)
piják lužní (2)
pilařské podniky (1)
pilatka smrková (1)
Pinus (>99)
Pinus mugo (5)
Pinus sylvestris (2)
pionýrské dřeviny
pionýrské dřeviny -- Česko (1)
pionýrské listnáče (1)
písčité půdy (3)
písečné pahorkatiny (1)
písemnosti (1)
pískovna (3)
pitná voda (1)
pivovarnictví (3)
plagiátorství (1)
plánování
plánování experimentu (1)
plánování experimentů ph44.. (1)
plánování lovu (1)
plant adaptation (5)
plant anatomy (5)
plant ecophysiology (1)
Plant Efficiency Analyser.. (1)
plant invasion (2)
plant morphology (9)
plant nursery practise (54)
plant organs (1)
plant viruses (4)
plantáže (5)
planting (3)
plány lovu (6)
plány péče (22)
plastic tree guards (1)
plastické hmoty (2)
plastové chrániče
plašiče (3)
plašiče zvěře (1)
platan (1)
platby za ekosystémové slu.. (1)
plavební kanály -- Česko (1)
plavební kanály -- Rakousko (1)
plavená křída (1)
plavení dřeva (1)
plazi (1)
pleistocenní terasy (2)
plemena (1)
plemenné knihy (1)
plemenné standardy (2)
plemenný standard (2)
pletí (1)
plevele
plch (1)
plch velký (1)
plíseň olšová (1)
plísně (2)
Plíva, Karel, 1922-2011 (1)
plné texty (1)
plodivost (1)
plodivost dřevin (4)
plody (4)
plocha lumenu (1)
ploskohřbetka smrková (2)
ploskohřbetky (1)
plošná aplikace (1)
ploty a oplocení (1)
plugy (1)
Plzeň (Czechia) (2)
počasí (7)
počasí -- Česko (1)
počasí -- dějiny (1)
počet stromů (1)
početní stavy
početní stavy spárkaté zvě.. (6)
početní stavy zvěře (21)
početnost (1)
početnost obnovy (1)
počítačové modelování (1)
počítačové systémy (1)
počítačové zpracování (1)
počítačové zpracování text.. (1)
počty medvědů (1)
počty sazenic (3)
počty stromů
počty vysečených srnčat (1)
Pod Vrchmezím (1)
podélné odvodnění (1)
podhorské oblasti (2)
Podkarpatská Rus (3)
podkorní hmyz
podkorunové depozice (1)
podkorunové srážky (3)
Podkrkonoší (2)
podmínky provozu (2)
podmínky výživy (2)
podnebí (4)
podnikání (2)
podnikatelské subjekty (2)
podnikatelský sektor (1)
podniky lesní (1)
Podorlicko (2)
Podorlicko (Česko : oblast) (3)
podpora dřevostaveb (1)
podpora myslivosti (2)
podpora rozhodování (1)
podrostní hospodářství (8)
podrostní les (2)
podrostní způsob hospodaře..
podrostní způsoby hospodař.. (1)
podrosty (2)
podřezávání (2)
podřezávání kořenů (3)
podsadba (1)
podsadby (35)
podsady (1)
podsíje (1)
Podunají (oblast) (1)
podúrovňová výchova (2)
Podyjí (Česko) (1)
podzemní biomasa (2)
podzemní voda (4)
podzemní vody
podzimní zalesňování (1)
podzimní změny (1)
podzolové půdy (1)
pohlavní ústrojí (1)
pohraniční hvozdy (1)
pohyb lidí v krajině (1)
pohyb prvků (1)
pohyb v honitbě (1)
pohyb vody (2)
pohyb vody a vzduchu v půdě (1)
pohyb zvěře (1)
pohybová aktivita (2)
poisonous plants (1)
pojednání (4)
pojištění (2)
pokles dopravy (1)
pokles početnosti (1)
pokles stavů (2)
pokusná plocha Jílovice (1)
pokusné plochy (2)
pokusné výsadby (1)
pokusy (3)
pokuty (1)
pokyny (1)
Polabí (8)
Polabí Region (Czechia) (1)
polák velký (1)
Poľana Protected Hunting A.. (2)
Poland
polární tundra (1)
Poleno, Zdeněk (1)
polesí Skalkov (1)
políčka pro zvěř (3)
Polish language (7)
politická podpora (1)
politické nástroje (1)
politické strany (1)
politika (2)
polní biotopy (1)
polní honitby (4)
poloha (2)
polomy (8)
Poloniny (1)
poloodrostky (9)
poloprovoz (1)
polyfunkční hospodářství (2)
polygamie (1)
polygrafie (1)
polymorfizmus (2)
poměr N/P (1)
pomístní jména -- Česko (2)
pomocné dřeviny (2)
PONG (1)
ponravy (4)
popel (2)
popílkoviště (1)
popis a rozšíření (1)
popisy (3)
popisy metod (1)
poplar
poplatkové lovy (5)
poplatky (2)
populace
populační biologie (4)
populační dynamika (39)
populační ekologie (4)
populační hustota (3)
populárně-naučné publikace
population genetics (6)
Populus nigra (3)
Populus tremuloides (1)
poradenská činnost (8)
poradenská zpráva (1)
poradenské činnosti (1)
poradenské služby (1)
poradenské zprávy
porostní inventarizace (1)
porostní okraje (2)
porostní poměry (2)
porostní směsi (5)
porostní srážky (1)
porostní struktura
porostní veličiny (1)
porostní výchova (5)
porostní zásoba (21)
porosty kleče (1)
porosty náhradních dřevin (3)
porosty v okolí silnic (1)
pórovitost (1)
portál myslivosti (1)
portály (2)
poruchy výživy (1)
posedové vaky (1)
posedy (6)
posilování populace (1)
Pospíšil, Jaroslav Josef,.. (1)
postavení myslivosti ve sp.. (2)
poster na konferenci (1)
postglaciál (1)
postřelení (1)
postřelení psa (2)
postřik dřeva (1)
postřikovače (1)
postupy (5)
postupy jednání (5)
postupy měření (1)
posudky (6)
posuzování věku (1)
posypové soli (1)
poškození
poškození asimilačního apa.. (1)
poškození dřevin
poškození imisemi (2)
poškození kmene (2)
poškození kmenů (1)
poškození lesa
poškození lesa -- Česko (8)
poškození lesa -- Česko --.. (1)
poškození lesa -- Slovensko (1)
poškození lesa mrazem ph24.. (1)
poškození lesa mrazem ph24.. (1)
poškození lesních porostů (4)
poškození lesů (1)
poškození mrazem (2)
poškození porostů (3)
poškození půd (1)
poškození půdy (9)
poškození vegetace (2)
poškození vozovky (2)
poškození výsadeb (2)
poškození životního prostř.. (2)
poškozování lesů (1)
poštolka obecná (1)
Potamogeton praelongus (1)
potenciál evapotranspirace (1)
potenciál přirozené obnovy (1)
potenciální vodní eroze (1)
potoční luh (1)
potomstvo (1)
potrava (5)
potravinářský průmysl -- z.. (1)
potravní chování
potravní konkurence  (1)
potrubí (1)
pouště (1)
poutání živin v biomase (1)
použití (1)
povětrnostní situace (1)
povětrnostní sloupy (1)
povodí
povodí -- Česko (1)
povodí ph124446 -- Česko (2)
povodně (29)
povodně -- Česko -- 19.-21.. (1)
povodně -- Česko -- 2011-2.. (1)
povodňové oblasti -- Česko.. (1)
povodňové škody -- Česko -.. (1)
povodňové vlny (6)
povolené přípravky (6)
povolení lovu (1)
povolenky k lovu (6)
povrchová teplota (1)
povrchová teplota kmene (1)
povrchové vody
povrchový odtok (6)
pozdní mráz (1)
pozemkové úpravy (3)
pozemní snímkování (1)
pozorovací dalekohledy (2)
pozorovací monokuláry (1)
pozorovací přístroje (2)
pozorovací stanice (1)
pozorování (2)
pozorování zvěře (1)
pozorovatelny (1)
požáry (4)
požerky (3)
PPFD (1)
práce s mládeží
práce s veřejností (2)
pracovní normy (3)
pracovní postupy (7)
pracovní úrazy (1)
Praděd (4)
Praděd (Jeseníky) (1)
Praha (1)
Praha (Česko) (3)
prach (1)
prach -- Československo --.. (1)
praktická cvičení (1)
praktické ukázky (2)
praktické zkušenosti (2)
pralesy (42)
pralesy - Česko (1)
pralesy -- Česko (1)
prameniště (1)
prase bradavičnaté (1)
prase divoké (>99)
prase domácí (1)
praskliny kůry suchem (1)
prašivina (1)
prašnost (1)
prašný spad (1)
práva vlastníků (1)
pravděpodobnost (1)
pravidla (2)
pravidla přenosu (2)
právní analýzy (6)
právní aspekty (5)
právní odpovědnost (1)
právní poradna (3)
právní předpisy (>99)
právní předpisy  (6)
právní spory (6)
právní vztahy (3)
právnická terminologie (1)
právo (2)
právo lovu (1)
pravopis (3)
pravopisná pravidla (2)
Pražské vodovody a kanaliz.. (2)
predace (5)
predátoři (7)
prediagnostika a diagnosti.. (1)
Preform (1)
prehistorie (1)
preparace zvěře (6)
preparáty (2)
preparáty na bázi mořských.. (1)
prepositions (1)
prérie (1)
prevence (8)
prevence šíření (1)
preventivní opatření (5)
prezentace (7)
prezentace informací ph124.. (1)
primární data (1)
prionová onemocnění (1)
privatizace (2)
Pro Silva Austria (1)
probírky (39)
probírky - Česko (1)
proceedings of conferences (>99)
prodej dříví (1)
prodej zvěřiny (4)
produkce
produkce biomasy (2)
produkce dřeva
produkce ekosystému (1)
produkce lesa (1)
produkce lesních porostů (3)
produkce osiva (1)
produkce plodnic (1)
produkce porostu (22)
produkce porostů (18)
produkce sadebního materiá.. (1)
produkce semen (3)
produkční funkce (7)
produkční funkce lesa (21)
produkční potenciál (6)
produktivita (2)
produktivita práce (1)
professional journals (7)
PROFOREST (3)
prognostické studie (1)
prognózování (4)
prognózy (1)
Program 2020 (1)
Program 2020 – zajištění c.. (1)
Program rozvoje venkova (2)
programming (2)
programming languages (3)
programy (1)
programy a projekty -- Čes.. (2)
programy a projekty -- zem.. (1)
programy Evropské Unie (1)
programy péče
prohlížitelé zvěřiny (1)
projekt Senoseč online (1)
projektování (2)
projektový management (1)
projekty (9)
projekty NAZV
projekty výsadby (1)
projevy stresu (1)
proleptické prýty (1)
proleptické výhony (2)
proměnlivost (23)
proměnlivost populací (1)
pronájmy honiteb
pronájmy nebytových prostor (3)
propagace (9)
propagace lesnictví (2)
propagace myslivosti (1)
propagační publikace (4)
propagation by cuttings (2)
propustnost půd (1)
prořezávání (1)
prořezávky (18)
prosadbová centra (1)
prosadby (5)
prosperita (4)
prosperita klonů (1)
prosperita porostů (1)
prostokořenná sadba (1)
prostokořenné (3)
prostokořenné sazenice (1)
prostokořenný sadební mate..
prostorová aktivita (3)
prostorová diverzifikace (1)
prostorová struktura (3)
prostorová úprava (1)
prostorová úprava lesů
prostorové chování (1)
prostředí R (2)
prosvětlení porostů (1)
proškolené osoby (1)
protiepidemická opatření (2)
protierozní funkce lesa (2)
protierozní ochrana (24)
protierozní ochrana půdy (3)
protierozní opatření
protilavinová funkce lesa (1)
protilavinová opatření (2)
protipovodňová ochrana --.. (1)
protipovodňová ochrana --.. (1)
protipovodňová opatření
proudění (3)
provenience (20)
provenience modřínu (1)
provenienční pokusy (4)
provenienční výzkum (38)
provoz komunikací (1)
provozní cíle (1)
provozní náklady (1)
provozní vápnění (1)
provozní zařízení (1)
Průhonice (2)
Průhonice (Czechia) (1)
pruhová seč obrubná (1)
průkazy (1)
průměné mzdy (1)
průměr (1)
průměrná vláhová jistota (1)
průměrné roční úhrny srážek (1)
průmysl (4)
průmyslová deponia (1)
průmyslová hnojiva (3)
průmyslové exhalace (8)
průmyslové imise (1)
průmyslové oblasti (1)
průmyslové postupy (1)
průsak (1)
Průša, Eduard (3)
průtok (3)
průtokový režim (2)
průvodce
průvodce po archivech (1)
prvky (5)
první generace lesa (2)
prvoci (1)
pryskyřičné váčky (1)
předhoří Orlických hor (1)
přednášky (2)
předosevní příprava (21)
předpisy (6)
předpovědi počasí (2)
přehled změn (1)
přehledy (>99)
přehlídka trofejí (1)
přehlídky (1)
přehlídky shozů
přehlídky trofejí
přehřívání listové čepele (1)
přeměna energie (1)
přeměny (71)
přeměny porostů (6)
přemísťování (1)
přemnožení (8)
přenos chorob na člověka (2)
přenos reprodukčního mater.. (3)
přenos vědeckých poznatků (1)
přenosné přístroje (1)
přepravky (2)
přesazování (3)
přeshraniční spolupráce (2)
přesílené dřevo (1)
přesílené smrkové dřevo (1)
přestavba (2)
přestavba lesa (3)
přestavby (31)
přestavby porostů (1)
převedení honitby (1)
převody (36)
převody porostů (1)
přezimovací obůrky (6)
přezimování (1)
přežvýkavci (1)
příběhy (1)
přibližovací linky (3)
přibližování (2)
přibližování dřeva (9)
Přibyslav (Havlíčkův Brod,.. (1)
příčiny (1)
přihnojování (2)
příhody (1)
příjem  dříví (1)
příjem uhlíku (1)
příjem vody (1)
příjem živin (1)
příkopy (1)
přikrmování
přílohy (1)
přílohy ke kartografickým.. (1)
přímá pozorování (1)
přímé náklady (1)
příměstské lesy (1)
případové studie (3)
příprava lapáků (1)
příprava porostu (1)
příprava preparátů (2)
příprava půdy (21)
příprava stanoviště (9)
přípravné dřeviny (17)
přípravné porosty (20)
příroda (4)
příroda a společnost (5)
přírodě blízké hospodaření (52)
přírodě blízké lesy (7)
přírodě blízké porosty (1)
přírodě blízké způsoby obn.. (2)
přírodní hnojiva (1)
přírodní hodnota honiteb (2)
přírodní katastrofy (4)
přírodní katastrofy -- Čes.. (1)
přírodní les (1)
přírodní lesní oblasti
přírodní lesy (26)
přírodní památky (1)
přírodní památky -- Česko (2)
přírodní podmínky (7)
přírodní procesy
přírodní rezervace
přírodní rezervace -- Česko (3)
Přírodní rezervace Diana (.. (1)
Přírodní rezervace Milešic.. (1)
přírodní vědy (6)
přírodní výběr (1)
přírodní zdroje (2)
přírodovědný výzkum (1)
přirozená obnova (>99)
přirozená regenerace (1)
přirozená vegetace (1)
přirozené ekosystémy (3)
přirozené lesy (17)
přirozené nasemenění (1)
přirozené zmlazení (9)
přirození nepřátelé (3)
přirozený výběr (1)
přirozený výskyt (1)
příručka (1)
přiručky (1)
příručky (>99)
příručky pro majitele lesů (7)
přírůst (62)
příspěvky (1)
příspěvky ve sbornících
přístroje (2)
přístupné obsahy (1)
přízemní mrazy (1)
přízemní ozon (1)
přízemní vegetace (4)
příznaky poškození (2)
psaní ph115938 (1)
pseudokras (1)
pseudototální obsahy (1)
Pseudotsuga (36)
psi (1)
psí babezióza (1)
psí soutěže (2)
psík mývalovitý (5)
ptáci (24)
ptačí hnízda (1)
ptačí chřipka
Ptačí kupy (1)
ptačí populace (1)
ptačí společenstva (1)
ptačí území (1)
ptačí zob (1)
ptačí zob obecný (3)
public administration (2)
publikace (1)
publikace pro děti (1)
publikační činnost (21)
publikační činnost 2004 (4)
pučení (1)
půda (>99)
půda ph116001 (1)
půdní analýzy (37)
půdní atlasy (3)
půdní bakterie (2)
půdní biochemie (1)
půdní biologie (6)
půdní ekologie (2)
půdní eroze (3)
půdní fauna (6)
půdní fyzika (4)
půdní horizonty (9)
půdní chemie (4)
půdní chemismus (27)
půdní chemizmus (2)
půdní mapy ph346520 -- Čes.. (1)
půdní mikrobiologie (5)
půdní mikroorganizmy (2)
půdní oblasti (1)
půdní organická hmota (1)
půdní pH (5)
půdní poměry (7)
půdní procesy (1)
půdní profily (5)
půdní prostředí (6)
půdní průzkum (2)
půdní reakce (1)
půdní respirace (2)
půdní režim (1)
půdní rozbory (5)
půdní roztok (1)
půdní sondy (1)
půdní struktura (1)
půdní substráty (1)
půdní sucho (1)
půdní taxonomie (1)
půdní teplota (2)
půdní typ (1)
půdní typologie (4)
půdní typy (9)
půdní úrodnost (3)
půdní vlastnosti (71)
půdní vlhkost (3)
půdní voda (5)
půdní vrstvy (1)
půdní vrtáky (1)
půdní vzorky (4)
půdní zoologie (1)
půdoochranná funkce lesa (4)
půdoochranná funkce lesů (2)
půdotvorná funkce (3)
půdotvorné procesy
půdoznalství (3)
půdy (58)
půdy -- Česko (1)
půdy lesních školek (23)
půdy ph116004 (1)
pulsní tomografie (1)
pupeny (2)
puškařství (1)
puškohledy (2)
putrescin (1)
původ (1)
původ reprodukčního materi.. (6)
původ slov (6)
původ slova (1)
původ trofeje (1)
původní dřeviny (1)
původnost populací (1)
pylové analýzy (2)
pyly (2)
Pyrus (1)
Python (programming langua.. (1)
pytláctví (28)
In parentheses is number of term occurrence.