VÚLHM stanice Opočno - catalogue Clavius
Hlavní stránka katalogu
Main page
Hauptseite des Kataloges
Hlavná stránka katalógu

Terms for field Subject - part Pa-Po  

LANius


Parts : 1-9 A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
, back

For slow connection : Pa-Po, Pp-Py
  << Search for all documents - here are used terms : >>  
paclobutrazol (1)
padání semenáčků (3)
pachové ohradníky (3)
pachové repelenty (1)
PAIe (1)
pajasan žláznatý (1)
pálení (1)
paleobotanika (1)
paleoekologie (1)
paleontologie (2)
paleontology (2)
palivové dřevo (1)
palivové dříví (1)
památné stromy
památné stromy -- Česko (2)
pamětní listy (1)
pamphlets
pancířníci (1)
paovce hřivnatá (1)
paperpoty (2)
papilomaviry (1)
parametry prostředí (1)
parasite and host (1)
paraziti (6)
parazitická onemocnění (4)
parazitické houby (2)
parazitoidi (2)
parazitologie (1)
Pardubicko (1)
parforsní hony (1)
Park Průhonice (Průhonice,.. (1)
parkové dřeviny (1)
parkové lesy (2)
parky (7)
párová povodí (1)
paroží (7)
parůžky (1)
páření (1)
pařeziny (1)
pasečné hospodaření (2)
pasečný les (5)
paseky (1)
pásma ohrožení (2)
pastevectví (2)
pastevní chov (2)
pastevní chov -- Česko (2)
pasti (2)
pastvinářství -- Česko (2)
pastviny (2)
pastviny -- Česko (1)
patogeni (2)
patogeny
patologie (2)
Paulišta, Vladimír, 1922- (1)
pavouci (1)
pavoukovci (3)
pažby (2)
peckoviny (2)
péče o krajinu (17)
péče o krajinu -- Česko (1)
péče o kultury (8)
péče o les (1)
péče o mladé porosty (3)
péče o poraněné zvíře (1)
péče o porostní zásobu (2)
péče o střelné zbraně (1)
péče o výsadby (1)
péče o zvěř (7)
pedohydrologické cykly (1)
pedologické analýzy (1)
pedologický průzkum (1)
pedologie
pedologie ph115706 (1)
pedologie ph115706 -- Česko (1)
Pecha, Miroslav, 1942- (1)
Peklo (1)
Pelíšek, Josef, 1909-1993 (1)
perennials (1)
periodické zprávy (19)
perlorodka říční (4)
permaculture (1)
peronospory (1)
persistent organic pollutan.. (1)
personal computers (2)
personalistika (2)
personální bibliografie (1)
personální změny (1)
Peřina, Vladimír, 1927-1990 (1)
pěstební činnost (2)
pěstební obaly (1)
pěstební oblasti (3)
pěstební opatření
pěstební postupy (23)
pěstební substráty (4)
pěstební technika (1)
pěstební techniky
pěstební technologie (2)
pěstební výběr (1)
pěstební zásahy (2)
pesticidy (18)
pěstování (>99)
pěstování buku (2)
pěstování dřevin (1)
pěstování javoru (2)
pěstování jedle (6)
pěstování lesa (>99)
pěstování lesa -- Česko (22)
pěstování lesa -- Evropa (1)
pěstování lesa ph124859 (2)
pěstování lesa ph124859 --.. (1)
pěstování lesů (4)
pěstování lesy (1)
pěstování lípy (1)
pěstování mladých lesních p.. (4)
pěstování mladých lesních p.. (4)
pěstování mladých lesních p.. (3)
pěstování na jehličnaté hra.. (1)
pěstování okrasných rostlin.. (1)
pěstování ovocných rostlin (5)
pěstování polních rostlin -.. (1)
pěstování porostů (1)
pěstování rostlin (5)
pěstování rostlin -- Česko (1)
pěstování rostlin ph183358.. (1)
pěstování smrku (2)
pěstování topolů (4)
pěstování užitkových rostlin (1)
petice (3)
pevník krvavějící (1)
pevnina (1)
Pfeifer, Karel (1)
pH (1)
PHENIPS (1)
phenolic compounds (1)
pheromone traps (9)
photoreportages (2)
Phytophthora spp (1)
Phytophthora spp. (1)
phytotherapy (1)
Picea abies (1)
pícniny (1)
pictorial works (23)
píďalka podzimní (1)
piják lužní (2)
pilařské podniky (1)
pilatka smrková (1)
Pinus (>99)
Pinus mugo (4)
Pinus sylvestris (2)
pionýrské dřeviny (9)
pionýrské listnáče (1)
písčité půdy (3)
písečné pahorkatiny (1)
písemnosti (1)
pískovna (3)
pitná voda (1)
pivovarnictví (3)
plagiátorství (1)
plánování
plánování experimentů ph445.. (1)
plánování lovu (1)
plant adaptation (3)
plant anatomy (5)
plant ecophysiology (1)
Plant Efficiency Analyser P.. (1)
plant invasion (2)
plant morphology (8)
plant nursery practise (55)
plant viruses (2)
plantáže (5)
planting (3)
plány péče (21)
plastic tree guards (1)
plastické hmoty (2)
plastové chrániče
plašiče (2)
plavená křída (1)
plavení dřeva (1)
plazi (1)
pleistocenní terasy (2)
plemena (1)
plemenné standardy (2)
plemenný standard (2)
pletí (1)
plevele
plch (1)
plch velký (1)
plíseň olšová (1)
plísně (2)
Plíva, Karel, 1922-2011 (1)
plné texty (1)
plodivost (1)
plodivost dřevin (4)
plody (4)
plocha lumenu (1)
ploskohřbetka smrková (2)
ploskohřbetky (1)
plošná aplikace (1)
ploty a oplocení (1)
plugy (1)
Plzeň (Czechia) (1)
počasí (7)
počasí -- Česko (1)
počasí -- dějiny (1)
počet stromů (1)
početní stavy (51)
početní stavy spárkaté zvěře (1)
početní stavy zvěře
početnost (1)
početnost obnovy (1)
počítačové modelování (1)
počítačové programy (2)
počítačové zpracování (1)
počítačové zpracování textu.. (1)
počty medvědů (1)
počty sazenic (3)
počty stromů
počty vysečených srnčat (1)
Pod Vrchmezím (1)
podélné odvodnění (1)
podhorské oblasti (1)
Podkarpatská Rus (3)
podkorní hmyz
podkorunové depozice (1)
podkorunové srážky (3)
Podkrkonoší (2)
podmínky výživy (2)
podnebí (4)
podnikání (2)
podnikatelské subjekty (2)
podnikatelský sektor (1)
podniky lesní (1)
Podorlicko (2)
Podorlicko (Česko : oblast) (2)
podpora dřevostaveb (1)
podpora myslivosti (2)
podpora rozhodování (1)
podrostní hospodářství (8)
podrostní les (2)
podrostní způsob hospodaření
podrostní způsoby hospodaře.. (1)
podrosty (2)
podřezávání (2)
podřezávání kořenů (3)
podsadba (1)
podsadby (33)
podsady (1)
podsíje (1)
Podunají (oblast) (1)
podúrovňová výchova (2)
Podyjí (Česko) (1)
podzemní biomasa (2)
podzemní voda (3)
podzemní vody
podzolové půdy (1)
pohlavní ústrojí (1)
pohraniční hvozdy (1)
pohyb lidí v krajině (1)
pohyb prvků (1)
pohyb vody (2)
pohyb vody a vzduchu v půdě (1)
pohyb zvěře (1)
pohybová aktivita (2)
poisonous plants (1)
pojednání (4)
pojištění (1)
pokles dopravy (1)
pokles početnosti (1)
pokles stavů (2)
pokusná plocha Jílovice (1)
pokusné plochy (2)
pokusné výsadby (1)
pokusy (3)
pokuty (1)
pokyny (1)
Polabí (8)
Poľana Protected Hunting Ar.. (2)
Poland (74)
polární tundra (1)
Poleno, Zdeněk (1)
polesí Skalkov (1)
políčka pro zvěř (3)
Polish language (7)
politická podpora (1)
politické nástroje (1)
politické strany (1)
politika (2)
polní biotopy (1)
polní honitby (3)
poloha (2)
polomy (8)
Poloniny (1)
poloodrostky
poloprovoz (1)
polyfunkční hospodářství (2)
polygamie (1)
polygrafie (1)
polymorfizmus (2)
poměr N/P (1)
pomístní jména -- Česko (2)
pomocné dřeviny (2)
PONG (1)
ponravy (4)
popel (2)
popílkoviště (1)
popisy (3)
popisy metod (1)
poplar
poplatkové lovy (5)
poplatky (2)
populace
populační biologie (1)
populační dynamika (28)
populační ekologie (1)
populační hustota (2)
populárně-naučné publikace
population genetics (6)
Populus nigra (1)
Populus tremuloides (1)
poradenská činnost (8)
poradenská zpráva (1)
poradenské činnosti (1)
poradenské služby (1)
poradenské zprávy
porostní inventarizace (1)
porostní okraje (1)
porostní poměry (2)
porostní směsi (3)
porostní srážky (1)
porostní struktura
porostní veličiny (1)
porostní výchova (3)
porostní zásoba (21)
porosty kleče (1)
porosty náhradních dřevin (3)
porosty v okolí silnic (1)
pórovitost (1)
portál myslivosti (1)
portály (2)
poruchy výživy (1)
posedy (4)
posilování populace (1)
Pospíšil, Jaroslav Josef, 1.. (1)
postavení myslivosti ve spo.. (2)
poster na konferenci (1)
postglaciál (1)
postřelení (1)
postřelení psa (2)
postupy (5)
postupy měření (1)
posudky (6)
posypové soli (1)
poškození (94)
poškození asimilačního apar.. (1)
poškození dřevin
poškození imisemi (2)
poškození kmene (1)
poškození kmenů (1)
poškození lesa (42)
poškození lesa -- Česko (6)
poškození lesa -- Slovensko (1)
poškození lesa mrazem ph241.. (1)
poškození lesa mrazem ph241.. (1)
poškození lesních porostů (3)
poškození lesů (1)
poškození mrazem (1)
poškození porostů (3)
poškození půd (1)
poškození půdy (9)
poškození vegetace (2)
poškození vozovky (2)
poškození výsadeb (1)
poškození životního prostře.. (2)
poškozování lesů (1)
poštolka obecná (1)
Potamogeton praelongus (1)
potenciál přirozené obnovy (1)
potenciální vodní eroze (1)
potoční luh (1)
potomstvo (1)
potrava (4)
potravní chování (6)
potrubí (1)
pouště (1)
poutání živin v biomase (1)
povětrnostní situace (1)
povětrnostní sloupy (1)
povodí
povodí -- Česko (1)
povodí ph124446 -- Česko (2)
povodně (29)
povodně -- Česko -- 19.-21... (1)
povodně -- Česko -- 2011-20.. (1)
povodňové oblasti -- Česko.. (1)
povodňové škody -- Česko --.. (1)
povodňové vlny (6)
povolené přípravky (6)
povolení lovu (1)
povolenky k lovu (2)
povrchová teplota kmene (1)
povrchové vody
povrchový odtok (5)
pozdní mráz (1)
pozemkové úpravy (3)
pozemní snímkování (1)
pozorovací dalekohledy (1)
pozorovací přístroje (1)
pozorovací stanice (1)
pozorování (2)
pozorování zvěře (1)
pozorovatelny (1)
požáry (4)
požerky (3)
In parentheses is number of term occurrence.